UA
Pattern
Pattern

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Додано: 2022-12-26

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

26.12.2022

Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНИЯ «ГЕРЦ» (надалі – Товариство)

ЗАПРОШУЄ суб’єктів аудиторської діяльності до участі в Конкурсі з відбору аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. 

Конкурсний відбір проводиться у відповідності із Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності, який оприлюднено на офіційному сайті Товариства. www.gerc.ua/fk

Аудиторська фірма повинна відповідати таким критеріям відбору:

 • суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та діяльність яких відповідає вимогам Закону про аудит;
 • суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
 • відповідати вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності відповідно до ст.23.Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність », у тому числі  мати достатній рівень кваліфікації та досвіду відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
 • наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту, а також відсутність претензій, скандалів та будь яких стягнень;
 • інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;
 • професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право ведення аудиторської діяльності;
 • вартість аудиторських послуг;
 • якість інформації, яка подається.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;
 • подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 

 • надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України, а саме: 
 • підтвердження річної фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕРЦ» з метою  оприлюднення річної фінансової звітності  разом з аудиторським висновком  на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • будь-яку інша інформація, яка може бути корисною.

 Критерії оцінювання комерційних пропозицій та їх вагові коефіцієнти:

До оцінювання згідно критеріїв оцінки допускаються комерційні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних та технічних вимог оголошення призводить до дискваліфікації такої комерційної пропозиції.

Ознайомитися з нашою діяльністю та звітами за попередні роки можна на сайті: www.gerc.ua/fk

ТОВ « ФК « ГЕРЦ» залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Учасники тендеру погоджуються з тим, що ТОВ « ФК « ГЕРЦ» не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.

 

ДАТА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ – 27 січня  2023 РОКУ.

Термін подачі документів – до 26 січня  2023 року включно.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою  www.gerc.ua/fk

Контактні особи:

Головний бухгалтер Силкіна  Ірина Володимірівна:

адреса електронної пошти  itishinskaya@gerc.ua (050) 584 37 07

Організаційні питання, надання додаткових документів – Захаров Вячеслав :

адреса електронної пошти  zaharov@gerc.ua (099) 274 35 45

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Результати конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом. Інформація про результати конкурсу повідомляється на сайті ТОВ «ФК «ГЕРЦ»  у день затвердження суб’єкта, який  буде  проводити обов’язковий аудит фінансової звітності Товариства.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою.