UA
Pattern
Pattern

Угода користувача

Реєструючись в особистому кабінеті на сайті ГЕРЦ, Користувач підтверджує ознайомлення з умовами користування сайтом, основними правами та обов’язками Користувача, приймає ці умови, дає свою згоду на обробку персональних даних та використання персональних даних підприємством ГЕРЦ в своїй безпосередній діяльності, в т. ч. в рекламно-маркетингових цілях (надання користувачу послуг з SMS/Viber інформування, або інформування за допомогою поштового зв’язку та надсилання електронних листів на електронну пошту Користувача).

Розділ 1: Обробка персональних даних

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1. Права суб'єкта персональних даних (Користувача):

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2. Обов’язки Користувача сайту:

Користувач зобов'язується не використовувати сервіси ГЕРЦ для:
1) збору, зберігання і обробки персональних даних інших користувачів;
2) видачі себе за іншу особу або представника підприємства, установи, організації без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників ГЕРЦ, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
3) завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законодавством або інших договірних відносин;
4) завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютера або телекомунікаційного обладнання;
5) завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
6) здійснення іншої протизаконної діяльності, що порушує права і зачіпає інтереси третіх осіб і вводить в оману інших користувачів мережі Інтернет. Користувач самостійно несе всю відповідальність за зазначені в цьому пункті дії і зобов'язується відшкодувати Адміністратору всі витрати, які він поніс у зв'язку з такими діями користувача.

Розділ 2: Угода Користувача

1. Предмет
Вітаємо на сайті ГЕРЦ, який пропонує свої послуги (служби) на умовах, що є предметом цієї Угоди Користувача (Угода). Угода може бути змінена ГЕРЦ без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2. Опис послуг
ГЕРЦ пропонує Користувачам доступ до широкого спектру онлайнових служб, включаючи перегляд інформації про заборгованості і нарахування в розрізі комунальних послуг, інформації по штрафам за порушення Правил дорожнього руху, і т. п. Всі існуючі на даний момент служби, а також будь-який розвиток їх і/або додавання нових є предметом цієї Угоди. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі служби надаються «як є» і що ГЕРЦ не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будь-якої персональної інформації. Для того щоб скористатися службами ГЕРЦ, необхідно мати комп'ютер і доступ в Інтернет (WWW). Всі питання придбання прав доступу в Мережу, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію Угоди.

3. Зобов'язання Користувача
Для того щоб скористатися службами ГЕРЦ, Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі Реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у ГЕРЦ є серйозні підстави вважати, що надана Вами інформація невірна, неповна або неточна, ГЕРЦ має право призупинити або скасувати Користувачу реєстрацію і відмовити Користувачу у використанні своїх служб (або їх частин).

4. Реєстрація Користувача, пароль і безпека
По завершенні процесу реєстрації Користувач отримає логін і пароль для доступу до персоналізованої частини служб ГЕРЦ. Користувач несе відповідальність за безпеку власного логіну і паролю, а також за все, що буде зроблено на ГЕРЦ під Логіном та паролем Користувача. ГЕРЦ має право заборонити використання певних логінів і / або вилучити їх з обігу. Користувач погоджується з зобов'язанням негайно повідомити ГЕРЦ про будь-які випадки неавторизованого (дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача і/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Користувач самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи зі службами ГЕРЦ. ГЕРЦ не відповідає за можливу втрату або псування даних, яке може статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

5. Поведінка зареєстрованого користувача
Користувач погоджується не використовувати служби ГЕРЦ для:
• Видавання себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітника ГЕРЦ, за модераторів форумів, за власника сайту, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
• Умисного порушення місцевого, українського законодавства або норм міжнародного права;
• Збору і зберігання персональних даних інших осіб;
• Порушення нормальної роботи веб-сайту ГЕРЦ;
• Застосування будь-яких форм і способів незаконного представництва інших осіб в Мережі;
• Сприяння діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою.

6. Право користування реєстрацією на ГЕРЦ
Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини служб ГЕРЦ, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Користувачу адміністрацією ГЕРЦ. Зареєструвавшись на порталі ГЕРЦ, Користувач отримує непередаване право користуватися своєю реєстрацією (логіном і паролем) для доступу до служб ГЕРЦ. Користувач не має права передавати свою реєстрацію (логін і пароль) третій особі, а також не має права отримувати його від третьої особи інакше, ніж з письмової згоди ГЕРЦ. ГЕРЦ не несе ніякої відповідальності ні за якими договорами між Користувачем та третіми особами.

7. Загальні положення про використання та зберіганні
Користувач визнає, що ГЕРЦ може встановлювати обмеження у використанні служб, в тому числі: обмеження кількості додавання об'єктів в особистому кабінеті, обмеження обсягу інформації (яку можно переглянути) і т.п. ГЕРЦ може заборонити автоматичне звернення до своїх служб, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, спаму). ГЕРЦ на свій розсуд може перестати підтримувати зв'язність з мережами, такими, що порушують принципи взаємодії. Адміністрація ГЕРЦ може посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення. ГЕРЦ не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будь-якої персональної інформації. Користувач також визнає, що ГЕРЦ може поміняти правила і обмеження в будь-який час, з або без попереднього повідомлення.

8. Посилання
Портал ГЕРЦ може містити посилання на інші ресурси. Користувач визнає і погоджується з тим, що ГЕРЦ не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням змісту цих ресурсів.

9. Права власності
Користувач визнає і погоджується з тим, що служби ГЕРЦ та всі необхідні програми, пов'язані з ними, містять конфіденційну інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими українськими і міжнародними законами, а зміст, що надається Користувачу в процесі використання служб, захищений авторськими правами, торговими марками, патентами та іншими відповідними законами. Крім випадків, спеціально обумовлених ГЕРЦ або його рекламодавцями, Користувач погоджується не змінювати, не продавати, не поширювати цей зміст і програми, цілком або частинами.

10. Звільнення від відповідальності
Користувач розуміє і погоджується з наступним:
• використовувати служби ГЕРЦ на власний ризик. Служби надаються «як є». ГЕРЦ не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність служби меті Користувача;
• ГЕРЦ не гарантує, що: служби будуть відповідати вимогам Користувача; служби будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням служб, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманого з використанням служб, буде відповідати Вашим очікуванням;
• ГЕРЦ не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання служби; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; або поведінку будь-якої третьої особи в службах;

11. Загальна інформація
11.1. Угода є юридично зобов'язуючим договором між Користувачем і ГЕРЦ та регламентує використання Користувачем служб ГЕРЦ.
11.2. Користувач і ГЕРЦ погоджуєтеся на те, що всі можливі суперечки з приводу Угоди будуть вирішуватися за нормами українського права.
11.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках Угоди, норми про захист прав споживачів не можуть бути до нього застосовними. У разі якщо Угоді буде надано платний характер, в нього будуть внесені відповідні зміни з метою дотримання зазначених норм.
11.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і ГЕРЦ агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
11.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або окремих положень Угоди такими, що не підлягають примусовому виконанню - не тягне визнання усієї Угоди недійсною або недійсними - інших положень Угоди.
11.6. Бездіяльність з боку ГЕРЦ в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє ГЕРЦ права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови ГЕРЦ від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень .

Розділ 3: Конфіденційність інформації

Згідно Закону України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02 жовтня 1992 року, Конфіденційною інформацією є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Умови конфіденційності поширюється на всю ту інформацію, яку ресурс ГЕРЦ може отримати про Користувача під час його перебування на сайті і яка в принципі може бути співвіднесена з даним конкретним Користувачем.
Отримання і використання персональної інформації.
ГЕРЦ отримує персональну інформацію про Користувача в наступних випадках: підчас реєстрації на сайті; підчас користування деякими службами або продуктами ГЕРЦ; підчас користування сайтом ГЕРЦ.
Підчас реєстрації на сайті ГЕРЦ, необхідно вказати ім'я та прізвище Користувача, його адресу, дату народження, а також ряд додаткових (необов'язкових) даних. Всі ці дані можуть знадобитися для відновлення доступу Користувача в разі втрати пароля.
ГЕРЦ автоматично отримує і записує в серверні логи технічну інформацію з браузера Користувача: IP адресу, cookie і адресу запитуваної сторінки. ГЕРЦ також запитує адресу електронної пошти (e-mail), яка потрібна для швидкого і безпечного відновлення пароля або для того, щоб адміністрація ГЕРЦ могла зв'язатися з Користувачем в екстрених випадках.
Використання і розкриття персональної інформації.
ГЕРЦ нікому не продає і не розголошує персональну інформацію про Користувачів.
ГЕРЦ вправі передати персональну інформацію про Користувача третім особам тільки в наступних випадках: Користувач виявив бажання розкрити цю інформацію (без якого Користувач не можете скористатися бажаним продуктом або послугою); цього вимагає українське або міжнародне законодавство і/або органи влади з дотриманням законної процедури;
ГЕРЦ може записувати cookies на комп'ютер користувача і згодом використовувати їх.
ГЕРЦ надає Користувачам можливість змінити свою персональну інформацію або персональні налаштування в будь-який момент.
Користувач може видалити свої персональні дані, скориставшись опцією «Видалити обліковий запис в системі» або опцією «Змінити персональні дані» в облікового запису.
Доступ до особистої інформації про користувача ГЕРЦ-онлайн або його персональним налаштувань захищений паролем.
ГЕРЦ може вносити зміни до Угоди про конфіденційність інформації. Якщо відбуваються суттєві зміни, ГЕРЦ зобов'язується повідомляти про них своїм користувачам.

Розділ 4: Публічна оферта