ТОВ "ФК ГЕРЦ"

Фінансова звітність

 1. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК ГЕРЦ» на 31 грудня 2017р.
 2. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2017р.
 3. Звіт про власний капітал за 2017р.
 4. Звіт про фінансові результати за 2017р.
 5. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за 2017р.
 6. Звіт про рух грошових коштів за 2017р.
 7. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК ГЕРЦ» на 31 грудня 2016р.
 8. Звіт про власний капітал за 2016р.
 9. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2016р.
 10. Звіт про фін. результати (про сукупний дохід) за 2016р.
 11. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р.
 12. Баланс 2016
 13. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК ГЕРЦ» на 31 грудня 2015р.
 14. Звіт про власний капітал за 2015р.
 15. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2015р.
 16. Звіт про фін. результати (про сукупний дохід) за 2015р.
 17. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.
 18. Баланс 2015