ТОВ "ФК ГЕРЦ"

Фінансова звітність

 1. Звіт про фінансовий стан (баланс) за 2020 рік
 2. Звіт про фінансові результати за 2020 рік
 3. Звіт про рух грошових коштів 2020 рік
 4. Звіт про власний капітал 2020 рік
 5. Примітки до фінансової звітності 2020 рік
 6. Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕРЦ» станом на 31 грудня 2020 р.
 7. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕРЦ» на 31 грудня 2019 р.
 8. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2019 р.
 9. Звіт про власний капітал за 2019 р.
 10. Звіт про фінансові результати за 2019 р.
 11. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за 2019 р.
 12. Звіт про рух грошових коштів за 2019 р.
 13. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕРЦ» на 31 грудня 2018 р.
 14. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2018 р.
 15. Звіт про власний капітал за 2018 р.
 16. Звіт про фінансові результати за 2018 р.
 17. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за 2018 р.
 18. Звіт про рух грошових коштів за 2018 р.
 19. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕРЦ» на 31 грудня 2017р.
 20. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2017р.
 21. Звіт про власний капітал за 2017р.
 22. Звіт про фінансові результати за 2017р.
 23. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за 2017р.
 24. Звіт про рух грошових коштів за 2017р.
 25. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕРЦ» на 31 грудня 2016р.
 26. Звіт про власний капітал за 2016р.
 27. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2016р.
 28. Звіт про фін. результати (про сукупний дохід) за 2016р.
 29. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р.
 30. Баланс 2016
 31. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕРЦ» на 31 грудня 2015р.
 32. Звіт про власний капітал за 2015р.
 33. Примітки до фін. звітності на 31 грудня 2015р.
 34. Звіт про фін. результати (про сукупний дохід) за 2015р.
 35. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.
 36. Баланс 2015